• Mijn naam is Angela van Toorn

    Woonconsulent

woonconsulent

Woonproblemen verdienen een oplossing

Mijn voornaamste taak als woonconsulent is het aan tafel krijgen van alle partijen die nodig zijn om woonproblematiek op te lossen. Ik begeleid het maken van concrete afspraken zodat iedereen, zowel huurder, verhuurder als overheidsinstanties, weten waar zij aan toe zijn. En natuurlijk hou ik controle over de naleving van deze afspraken.

De problemen van huishoudens die in moeilijkheden zijn geraakt worden steeds heftiger, en vereisen een op maat gesneden aanpak.

Door de nieuwe wetgeving van de afgelopen tijd en de decentralisatie van de zorg komt er meer druk te liggen op de locale aanpak van problematiek. Hierdoor zijn er bij gemeenten achterstanden ontstaan, en soms weten bewoners zelf niet goed welke instanties er hulp kunnen bieden bij hun problemen. Tel je hierbij de economische crisis van de afgelopen jaren op, de opgelopen werkeloosheid en de lastenverzwaring dan kun je je voorstellen hoeveel nieuwe problemen er voor woningbouwverenigingen ontstaan.

Denk aan toegenomen werkdruk voor woonconsulenten in loondienst, toename in overlastsituaties en toename in te laat gesignaleerde psychiatrische problemen. Soms is de combinatie van meerdere factoren een goede reden om extern een woningconsulent in te huren.

Dankzij mijn ruime ervaring met allerhande problematiek en door mijn vasthoudendheid lukt het me vaak om ontruiming te voorkomen. Natuurlijk is alles erop gericht op een integrale aanpak van de problemen, ook door het inschakelen van overheidsinstanties die bewoners hulp kunnen bieden. Mijn helicopter view helpt bij de controle op de naleving van alle gemaakte afspraken. Doordat het hele proces nauwkeurig wordt bijgehouden ontstaat er een volledig dossier. Mocht het tot een rechtsgang komen dan helpt deze totaal aanpak bij het winnen van de rechtszaak.

Ik bijt me vast in een casus, ben betrokken, een open communicator, maar zorg ervoor dat niemand onder gemaakte afspraken uit komt. Ik zorg ervoor dat mensen met woonproblemen weer Grip Op Wonen krijgen.

Waarom Grip op Wonen

  • 10 jaar alle rechtzaken gewonnen
  • 500+ overlastzaken opgelost
  • Per casus in te schakelen
  • Pro-actief beleid ter voorkoming ontruimingen
  • Volledige dosieropbouw
Copyright © 2021 | Grip op Wonen