• Mijn naam is Angela van Toorn

    Verhuurmakelaar

    Angela van Toorn - Grip op Wonen

Verhuurmakelaar

Een verhuurmakelaar is verantwoordelijk voor het verhuurproces vanaf de huuropzegging tot aan de sleuteloverdracht aan de nieuwe huurder.

Enkele corporaties verhuren woningen in een uitgestrekt en wijds gebied waarbij zelfstandigheid een must is. De functie is dan samengevoegd met woonconsulentwerkzaamheden.

Bij mutatie wordt een eerste inspectie gehouden waarbij aan de vertrekkende huurder aangegeven wordt in welke staat de woning opgeleverd moet worden. Duidelijkheid is belangrijk zodat er geen misverstanden ontstaan bij de eindinspectie en de vertrekkend huurder met hoge kosten wordt opgezadeld. Voldoende dossierkennis tijdens de voor-inspectie is cruciaal om de inspectie soepel te laten verlopen. Welke voorzieningen waren overgenomen van vorige huurder en zijn er afspraken gemaakt over zelf aangebrachte voorzieningen. Doortastend te werk gaan wanneer je te maken krijgt met erven die bereid zijn de woning op te leveren en soepel omgaan met inspecties waarbij bewoners zeer lang hebben gehuurd en vrijwel geen gebruik hebben gemaakt van onderhoudsdiensten van de corporatie.

Na de eindinspectie moet een opdracht verstrekt worden aan de (interne) aannemer waarbij de offertes en de uitgevoerde werkzaamheden worden beoordeeld.

Het aantrekkelijk presenteren van het woningaanbod, in woord en beeld, zorgt voor een snellere verhuring.

Moeilijker verhuurbare woningen kunnen door verhuur bevorderende maatregelen sneller nieuwe huurders aantrekken. Denk daarbij aan het opfrissen van de wanden of het toonbaar maken van de tuin.

Mijn aanpak spitst zich toe op professionele bezichtigingen waarbij creatief onderhandelt wordt over de oplevering met zorg en oog voor en behoudt van kwaliteit van de woning. Ook het verplaatsen in de vraag van de kandidaat is een manier om zorg te dragen voor een snel en efficiënt verloop van het mutatieproces.

Kennis van de techniek is bij de oplevering van de woning van belang zodat bewoners geïnformeerd worden over het gebruik van de aanwezige installaties en sluitingen van de woning alsook informatie over het belang van voldoende ventilatie. Informatie over de woonomgeving zorgt voor het behoudt van de leefbaarheid in en om de woning of het complex. Denk daarbij aan informeren over werking van afvalcontainers en ophalen van grof afval door gemeente. Daarnaast toelichting geven over de inzet van een huismeester indien van toepassing.

Ook het verkoopbaar maken van woningen en het begeleiden van huurders van nieuwbouwwoningen zit in mijn pakket.

Copyright © 2021 | Grip op Wonen