• Mijn naam is Angela van Toorn

    Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

Bewonersbegeleiding, bij sloop, renovatie en groot onderhoud

Elke verandering roept weerstand op! De kunst is om die weerstand te herkennen en om te buigen.

Succesvolle bewonersbegeleiding start met een helder sociaal of communicatieplan waarin praktische informatie verwerkt is van participatie tot vergoedingen en van communicatie tot oplevering.

Van belang is om bewoners ruim van tevoren te informeren en betrekken zodat zij voldoende tijd hebben om te wennen aan de plannen. Dit is zeker van belang bij herstructurering. Hoe vertel je een oudere dame dat haar woning wordt gesloopt? Een woning waar zij oud wilde worden en het liefst tussen zes plankjes uit wilde.

Die boodschap moet met tact, inlevingsvermogen en met gevoel voor de impact gebracht worden.

Een andere succesfactor van goede bewonersbegeleiding is in een vroeg stadium van het proces met bewoners een individuele relatie op te bouwen. Zo leer je de behoeften en wensen kennen en heb je op tijd de bewoners in beeld die extra aandacht nodig hebben. Belangrijk is om weerstand en bezwaren te herkennen en hier adequaat mee om te gaan. Door te luisteren en begrip te tonen en met bewoners mee te denken in praktische oplossingen, krijg je bijna altijd medewerking. Bewoners moeten het gevoel hebben dat zij mee kunnen denken en beslissen, daarom is een gezamenlijk gedragen oplossing de sleutel tot een positieve samenwerking met bewoners.

Communiceer regelmatig met bewoners, niet alleen schriftelijk of digitaal maar zoveel mogelijk persoonlijk zeker wanneer deadlines naderen of veranderen.

In de voorbereiding neem ik ook kennismaking met het zorgnetwerk mee zodat snel contact gelegd wordt wanneer bewoners behoefte hebben aan die specifieke aandacht en zorg.

Succesfactor:

Goede interne communicatie waarbij samenwerking met het projectteam cruciaal is. Beslissingen van het ene teamleider hebben vaak bredere gevolgen. Zoals het overschrijden van deadlines gevolgen kunnen hebben voor de rechtspositie van bewoners met tijdelijke contracten.

Dit alles met als doel een hoge klanttevredenheid en een soepel verloop van het proces!

Copyright © 2021 | Grip op Wonen