• Mijn naam is Angela van Toorn

    Coach / Opleider

Coach / Opleider

Grip op Wonen biedt coaching op de volgende gebieden:

  • (Junior)woonconsulent
  • Wijkadviseur
  • Buurtbeheerder

Daarnaast ondersteun ik bij het opstellen van sociaal beheerplannen. Het plan van aanpak bestaat uit het signaleren van de positieve aspecten als de knelpunten per buurt of kern. Dit kan door middel van een buurtschouw waar verschillende disciplines aansluiten, zoals woonconsulent, buurtbeheerder en opzichter. Samen met degenen die de acties uit gaan voeren, worden gerichte acties bedacht om de knelpunten aan te pakken. Hierdoor ontstaat commitment om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Doel is om eerst betrokkenen mee te laten denken waardoor zij enthousiast worden gemaakt om de knelpunten aan te pakken.

Naast de theoretische opleiding huurrecht biedt Grip op Wonen coaching in de praktijk en op locatie. Hierdoor wordt kennis direct in actie omgezet.

Eerst worden de persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht waardoor gericht kan worden gecoached. Daarna wordt per leerdoel een stappenplan opgezet zodat de leerdoelen bereikt worden.

Het is mooi om de snelle leercurve van zo dicht bij mee te maken en bij te sturen.

Een voorbeeld van een leerdoel is: aanpak van eenvoudige overlastcasus.

De casus wordt door de leerling stap voor stap in kaart gebracht. Door open vragen wordt de leerling tot denken gezet. Hierdoor is inzichtelijk waar gestuurd/ gecoached moet worden.

Ook de gesprekstechnieken komen aan bod. De leerling krijgt ondersteuning bij de gesprekken met bewoners waarna feedback volgt.

Uiteindelijk gaat de leerling zelf op pad, de wijk in en bestaat de coaching uit voorbesprekingen van de lopende casussen waarin strategie wordt bepaald. En voor je het weet werkt de junior woonconsulent zelfstandig met steeds minder back-up van de coach.

Copyright © 2021 | Grip op Wonen