Energie verspilling tegengaan en duurzaamheid worden steeds belangrijker. Er komt steeds meer wetgeving die deze zaken bevorderen. Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om het nieuwe energielabel te overleggen bij verkoop of verhuur van uw pand.

Grip op wonen geeft energielabels af voor bedrijfspanden en woningen

Steeds meer bewoners raken de grip op wonen kwijt door betaalachterstanden, overlast, woonfraude of, wat de laatste tijd steeds meer voorkomt, door psychische problematiek.

Grip op wonen biedt woningcorporaties ondersteuning bij de aanpak van deze problematiek