Steeds meer bewoners raken de grip op wonen kwijt door betaalachterstanden, overlast, woonfraude of, wat de laatste tijd steeds meer voorkomt, door psychische problematiek.

Grip op wonen biedt woningcorporaties ondersteuning bij de aanpak van deze problematiek